Recht op annulering


1.1 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, is het recht van annulering niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd,

overeenkomsten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden, overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als het zegel na de levering is verwijderd,

overeenkomsten voor de levering van goederen die na de levering onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen vanwege hun tekstuele aanpassing,

Contracten voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van het contract, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van het contract kunnen worden geleverd en waarvan de huidige waarde afhangt van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft,

overeenkomsten voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de verzegeling na levering is verwijderd, overeenkomsten voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.

De houdbaarheid van onze producten - verse sappen - is zeer beperkt. Als de producten niet goed worden bewaard, bederven ze zeer snel. Vanwege dit feit kunnen de goederen niet meer worden verkocht nadat ze zijn geretourneerd. Het gaat dus om producten in de zin van § 312g II Nr. 2 BGB, die bederfelijk zijn of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden. Onze producten zijn daarom uitgesloten van het herroepingsrecht.