Gegevensbescherming

Bedankt voor je interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de omgang met uw gegevens.

1. toegangsgegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Telkens wanneer een website wordt bezocht, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de toegang documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geanalyseerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. In overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen in de correcte presentatie van onze website, die zwaarder wegen in het kader van een belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan onze website gewist.

Hostingdiensten geleverd door een externe provider
Als onderdeel van de verwerking namens ons, levert een externe provider ons de diensten voor het hosten en weergeven van de website. Dit dient om onze legitieme belangen in de correcte presentatie van onze website te waarborgen, die zwaarder wegen dan onze belangen. Alle gegevens die worden verzameld in het kader van het gebruik van deze website of in de daartoe bestemde formulieren in de online shop, zoals hieronder beschreven, worden op haar servers verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen de hier beschreven omvang.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. gegevensverzameling en -gebruik voor contractverwerking en bij het openen van een klantenrekening

Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail) of wanneer u een klantaccount opent. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we de gegevens in deze gevallen nodig hebben om het contract te verwerken of om uw contact te verwerken of de klantaccount te openen en u de bestelling niet kunt voltooien en/of de account niet kunt openen of de contactpersoon niet kunt verzenden zonder deze gegevens te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 letter b GDPR voor de contractverwerking en de verwerking van uw aanvragen. Na beëindiging van het contract of verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Verwijdering van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een functie die voor dit doel is voorzien in het klantenaccount.

3. gegevensoverdracht

Om het contract conform art. 6 lid 1 zin 1 letter b GDPR na te komen, geven wij uw gegevens door aan de door ons ingeschakelde expediteur, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u selecteert in het bestelproces, geven we de betalingsgegevens die zijn verzameld voor de verwerking van betalingen door aan de kredietinstelling die de opdracht heeft gekregen voor de betaling en, indien van toepassing, aan de betalingsdienstaanbieder die door ons is aangesteld of aan de geselecteerde betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als je bij hen een account aanmaakt. In dat geval moet u tijdens het bestelproces inloggen bij de betalingsdienstaanbieder met uw toegangsgegevens. In dit opzicht is het privacybeleid van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

4 Cookies en webanalyse

Wij gebruiken op verschillende pagina's zogenaamde cookies om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging overheersen, bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f GDPR. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die wij gebruiken, worden aan het einde van de browsersessie weer verwijderd, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). De duur van de opslag kunt u vinden in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u cookies wilt accepteren of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de respectieve browsers onder de volgende links:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Voor zover u toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 letter a GDPR, maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.de), voor het analyseren van de website. Google (Universal) Analytics gebruikt methoden waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres voor verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De in dit kader verzamelde gegevens worden na afloop van het doel en gebruik van Google Analytics door ons gewist.

Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de Verenigde Staten en is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door het downloaden en installeren van de browser plugin beschikbaar op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Dit voorkomt het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google.

Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt op deze website. Er zal een opt-out-cookie worden opgeslagen op uw eindapparaat. Als u uw cookies verwijdert, wordt u opnieuw om toestemming gevraagd.

5. Verzending van evaluatieherinneringen per e-mail

Als je ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tijdens of na je bestelling in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR, zullen we je e-mailadres gebruiken als herinnering om een evaluatie van je bestelling in te dienen via het evaluatiesysteem dat we gebruiken.
Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie.

Herinnering voor beoordeling door Trusted Shops
Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 letter a GDPR uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, sturen wij uw e-mailadres naar Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), zodat zij u per e-mail een beoordelingsherinnering kunnen sturen.

Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar Trusted Shops.6. contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

In overeenstemming met Art. 15 GDPR heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in de mate die daarin is gespecificeerd;
in overeenstemming met Art. 16 GDPR, het recht om de onmiddellijke correctie te eisen van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;
in overeenstemming met Art. 17 GDPR, het recht om het wissen te vragen van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is.
- het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
- om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
- om redenen van openbaar belang; of
- voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen
noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
in overeenstemming met Art. 18 GDPR, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover
- de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
- de verwerking onwettig is, maar u zich verzet tegen het wissen ervan;
- wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of
- u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van Art. 21 GDPR;
in overeenstemming met Art. 20 GDPR, het recht om uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
in overeenstemming met Art. 77 GDPR, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of het hoofdkantoor van ons bedrijf.
7. reclame per e-mail bij aanmelding voor de nieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, gebruiken we de hiervoor vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Nadat u zich hebt afgemeld, verwijderen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens daarbuiten te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens evenals herroeping van verleende toestemmingen of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in onze juridische verklaring.

8. gegevensbescherming Klarna
https://www.klarna.com/international/privacy-policy/

********************************************************************
Recht van bezwaar
Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd om onze legitieme belangen te waarborgen, die zwaarder wegen in het kader van een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst. Als de verwerking wordt uitgevoerd voor direct marketingdoeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking wordt uitgevoerd voor andere doeleinden, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw specifieke situatie.

Na uitoefening van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Dit is niet van toepassing als de verwerking bedoeld is voor direct marketing. In dat geval verwerken wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel.